อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

"บิ๊กป้อม"คุมเข้มแก้ค้ามนุษย์ ยกระดับสู่เทียร์ 1

“บิ๊กป้อม”ถก ปคม. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มประสิทธิภาพงานปราบปรามค้ามนุษย์ สั่งจนท.ห้ามยุ่งเกี่ยวรับผลประโยชน์เด็ดขาด ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.06 น.

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ( ปคม.) ครั้งที่ 2/2564 โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันเดียวกันนี้ ที่ประชุมได้คัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) คณะกรรมการประสานและกำกับ การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของ ปคม.ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี2564 โดย กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งรายงานแล้ว เมื่อ 2 เม.ย.64  ซึ่งประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาและตั้งเป้า ยกระดับสู่เทียร์ 1 ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ จัดทำสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 ให้ประชาชนผู้อ่านสามารถติดตามเรื่องได้ง่ายขึ้น โดย พม.ได้จัดทำสรุปภาพรวมดังกล่าวในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฉบับย่อ นำเสนอข้อมูลสำคัญ เผยแพร่ไปยังหน่วยงานและประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบการดำเนินงานของรัฐบาล ในการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างทั่วถึง 

“ให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยอาจมีความยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก แต่ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป และขอให้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายหลังโควิดคลี่คลายด้วย พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวการรับผลประโยชน์กับขบวนการนำพาและค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด” พล.อ.ประวิตร กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น