อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ปชป.สงขลาบรรเทาทุกข์ชาวชุมชนฝ่าวิกฤติ"โควิด"        

ปชป.สงขลาเดินหน้าช่วยชาวชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา บรรเทาทุกข์จากวิกฤติ“โควิด”                                                              อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.01 น.


เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยังเดินหน้านำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 วันละ 2,000 กล่อง โดยแจกวันละ 2 รอบ มื้อเที่ยงกับมื้อเย็น เพื่อกระจายให้ทั่วถึงครบทั้ง 55 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครสงขลา ตั้งเป้าไว้ 30,000 กล่อง น้ำดื่ม 30,000 ขวด สำหรับการผลิตอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนในแต่ละชุมชนนั้น มีขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา

โดยเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ (4 พ.ค.) นายสรรเพชญได้ลงพื้นที่ชุมชนบ่อนวัวเก่า ในเขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม 1,000 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยผู้ที่มารับข้าวกล่องและน้ำดื่มนั้น ทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย จากนั้นในช่วงเย็น ได้แจกข้าวกล่อง 1,000 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ที่ชุมชนกุโบร์ ครอบคลุมถึงชุมชนสมหวัง และชุมชนบ่อหว้าด้วย เพื่อกระจายให้ทั่วถึงครบทั้ง 55 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครสงขลา นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำข้าวกล่องและน้ำดื่มไปให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนบ่อน เขตเทศบาลนครสงขลาด้วยทั้งนี้ นายสรรเพชญ กล่าวว่า วันนี้เรานำข้าวกล่องและน้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนบ่อนวัวเก่า และชุมชนใกล้เคียง ชุมชนพัฒนาใหม่ ชุมชนร่วมใจ และชุมชนชัยมงคล หลังสถานีรถไฟ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ พวกเราทำกันมาเป็นวันที่ 4 แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นมา โดยนำอาหารปรุงสดแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 2,000 กล่อง ทุกวัน นอกจากนี้ยังได้จัดรถออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกตำบลในเขตอำเภอเมือง พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น