อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

"อนุชา"สั่งสำนักพุทธฯทั่วปท.สอบคณะสงฆ์อ้างตั้งลัทธิใหม่

"อนุชา"ย้ำห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องการเมือง สั่งสำรวจเชิงรุกคณะสงฆ์บางกลุ่มกล่าวอ้างตั้งลัทธิใหม่ อังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 18.57 น.


เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงต่อกระแสข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคณะสงฆ์บางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปฏิบัติผิดไปจากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา กล่าวอ้างการตั้งลัทธิใหม่ สร้างความแตกแยก และเป็นภัยต่อสังคม จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งดำเนินการจัดประชุมหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินการสำรวจเชิงรุก กรณีของวัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีการบิดเบือนและปฏิบัติผิดไปจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอ้างตัวสร้างลัทธิความเชื่องมงาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม 

นายอนุชา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้รวมถึงกรณีที่พบว่ามีคณะสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ โดยกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสงฆ์สามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538 ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้มาจนปัจจุบันอย่างเคร่งครัด

นายอนุชา ยังกำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำหนดแนวทางการจัดระบบ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด และขอความร่วมมือไปยังทุกวัดอย่าปฏิเสธการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีความเห็นว่า การฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อสามารถทำได้ แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันที ไม่ควรมีการตั้งศพไว้เป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น