อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

สมุทรสาครวอนรัฐเปิดช่อง เอกชนอุดหนุนงบฯ ซื้อวัคซีนกันโควิด-19

หอการค้า-อุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร ร่อนหนังสือถึง “อนุทิน” วอนรัฐเปิดช่อง เอกชนอุดหนุนงบฯ ซื้อวัคซีนกันโควิด-19 ฉีดแรงงานไทย-ต่างด้าว ในพื้นที่ หวังฟื้นเศรษฐกิจ สังคม ปากท้อง เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.56 น.

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันลงนามในเอกสารที่พิเศษ 001/2564 ลงวันที่ 5 มี.ค.2564 เรื่องการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนและกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร ส่งถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุ
 
ใจความระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบการระบาดกระจายเป็นวงกว้าง และเร็วกว่าการระบาดรอบแรก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนทั่วไป กลุ่มธุรกิจและกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นกำลังหลักของภาคการผลิต ซึ่งแนวโน้มทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาด การกระจายวัคซีน และการปรับพฤติกรรมของประชาชน
 
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มคนทำงานหน้าด่าน และกลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมจำนวนประชากรที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร
 
ดังนั้นในนามหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ขอเสนอแนวทางเรื่องการฉีดวัคซีน โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนแนวทางให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านงบประมาณ เพื่อจัดหาวัคซีนให้กับแรงงาน โดยรวมถึงแรงงานจากจังหวัดอื่นและแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีจำนวนมาก ส่วน อบจ.สมุทรสาคร มีงบประมาณพร้อมช่วยแบ่งเบารัฐบาลในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนชาวสมุทรสาครได้ครบทุกคนตามเงื่อนไขของสาธารณสุขและความสมัครใจ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม สร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูทุกอย่างคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น