อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

มท.3ลุยนครพนมสั่งโยธาฯเร่งดำเนินโครงการสร้างเขื่อนริมตลิ่ง

มท.3 สั่งการกรมโยธาฯ เดินหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จ.นครพนม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.17 น.

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมว.มหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม-ลำน้ำยาม บ้านปากยาม หมู่ที่ 4 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำขิง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม รวมทั้งโครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำหนองเครือเขา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พร้อมสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ นายทรงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จังหวัดนครพนม นับว่าเป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งนอกจากมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว ยังมีแม่น้ำภายในประเทศที่สำคัญ โดยปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข จะก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำ จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม-ลำน้ำยาม บ้านปากยาม หมู่ที่ 4 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำขิง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม พร้อมด้วยโครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำหนองเครือเขา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยให้เน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ด้านนายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ บริเวณบ้านปากยาม อำเภอศรีสงคราม มีความยาว 1,000 เมตร และบริเวณบ้านโพธิ์ชัย อำเภอบ้านแพง มีความยาว 500 เมตร ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเสาเข็ม สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่จรดดินเดิม และบันได โดยทั้ง 2 โครงการเป็นแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการประกอบการเสนอของบประมาณก่อสร้าง หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย ส่วนโครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำหนองเครือเขา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนเลียบหนองเครือเขา ความยาว 4,700 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปลายปี 2563 หากแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น