อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

ยอดได้ไม่ตามเป้า! พลทหารสมัครใจแค่48เปอร์เซ็นต์

ผิดคาด! พลทหารสมัครใจแค่ 4,805 คน จากเป้า10,000 คน เผยชายไทย 18-20 ปี มาสมัครมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18.19 น.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18 ถึง 20 ปี และอายุ 22-29 ปี สมัครเป็นทหารกองประจำการเป็นกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1- 28 ก.พ. 2564 ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกให้สู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ตามแนวทางกระทรวงกลาโหมและเปิดโอกาสให้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น  ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีชายไทยเข้ายื่นความประสงค์สมัครเข้าสู่ระบบออนไลน์เป็นจำนวนถึง 4,805 นาย คิดเป็น 48 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราที่กองทัพบกเปิดรับสมัคร โดยแยกเป็น กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 1,157 นาย, กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1,627 นาย, กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 815 นาย, กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 1,206 นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย 20 นาย ทั้งนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดดังกล่าวหน่วยทหารจะนำไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งในวันคัดเลือกที่จะดำเนินการพร้อมกัน ณ 35 มณฑลทหารบกทั่วประเทศ ใน 5 มี.ค. 64พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า จากข้อมูลการรับสมัคร ยังพบว่า มีชายไทยสนใจเข้ายื่นความประสงค์  กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคโดยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบออนไลน์ด้วยตนเอง มีบางส่วนเดินทางมาประสานและขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยทหารหรือเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอ/จังหวัด นอกจากนี้มีบางหน่วยที่มีผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าประจำการเต็มจำนวนยอดทหาร อย่างไรก็ตามกองทัพบกขอขอบคุณทหารกองเกินที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการตามโครงการนี้ และขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองระบุไว้ในใบสมัคร ในวันที่ 5 มี.ค. 64  เวลา 07.00 น. พร้อมนำเอกสาร อาทิ ใบ กสด.64-1, ใบสำคัญแบบ สด.9, ใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43), บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น โดย กองทัพบกได้จัดคณะกรรมการคัดเลือกร่วมกับผู้บังคับหน่วยทหาร ดำเนินการคัดเลือกตามมาตรฐาน New Normal ให้ได้ทหารกองประจำการตามที่กองทัพต้องการต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้กองทัพบกมีความคาดหวังว่าจะมีผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจำการในช่วงที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19  จึงได้เปิดอัตรารองรับไว้ 1 หมื่นอัตรา พร้อมเพิ่มแรงจูงใจในการเพิ่มเก้าอี้สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกถึง 80 เปอร์เซ็นต์.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น