อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

แจง'นันทิดา'ยังไม่ตกเก้าอี้ ชี้แค่ให้ลงคะแนนใหม่3หน่วย

กกต.แจงชัด หลังสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน อบจ.ใหม่ ใน 18 จังหวัด ย้ำแค่บางหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ด้าน 'ตู่ นันทิดา' ที่ได้รับเลือกเป็นนายกอบจ. ยังไม่ได้หลุดเก้าอี้ เพราะมีให้ลงคะแนนใหม่เพียง 3 หน่วยเท่านั้น ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 19.15 น.

 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกคำสั่ง กกต. ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ใหม่ ตามมาตรา 105 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกอบจ. จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกอบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดย กกต.ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.นี้

ทั้งนี้ สำหรับเหตุที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 64 หน่วย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดยหน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย นนทบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 9 หน่วยเลือกตั้ง,  สุพรรณบุรีออกเสียงลงคะแนนสมาชิกอบจ. และนายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง, สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายกอบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง, อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายกอบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง, พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง,  ชุมพร ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกอบจ. และนายกอบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง,  นราธิวาส ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง, นครศรีธรรมราชออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง, ลพบุรีออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง, นครสวรรค์ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง,  สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกอบจ. และนายกอบจ. 8 หน่วยเลือกตั้ง, ระยอง ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกอบจ. และนายกอบจ. 13 หน่วยเลือกตั้ง, กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง, นครพนม ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิกอบจ. 4 หน่วยเลือกตั้ง, ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายกอบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง, อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกอบจ. และนายกอบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง, อุดรธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 5 หน่วยเลือกตั้ง, อุบลราชธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ จ.สมุทรปราการ ที่ "ตู่ นันทิดา" ชนะการเลือกตั้งนายก อบจ.นั้น เจ้าตัวยังไม่ได้หลุดจากตำแหน่งแต่อย่างใด เป็นเพียงให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะผลคะแนนของ "ตู่ นันทิดา" ทิ้งห่างอันดับ 2 ค่อนข้างขาดลอย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น