อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

เตรียมกำหนดวันเลือกตั้งเทศบาล

กกต.รับทราบมติ ครม. ให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เตรียมพิจารณาวันเลือกตั้ง หลังแบ่งเขต–คำนวณค่าใช้จ่าย–ตั้ง กปน. พุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น.


เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในเรื่องการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 12 ม.ค.นั้น  ที่ประชุมได้รับทราบ  แต่ยังไม่มีการหารือ  เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก ครม.  ซึ่งคาดว่า กกต.จะพิจารณาเรื่องการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล  การกำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้ง  ในช่วงปลายเดือนม.ค.นี้  ก่อนที่ กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือน ก.พ.

ทั้งนี้การที่ กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาลได้ จะต้องดำเนินการในเรื่องของการแบ่งเขต  คำนวณค่าใช้จ่าย และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำท้องถิ่นเสร็จสิ้นก่อน ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ซึ่งขณะนี้ในส่วนของการแบ่งเขตยังไม่แล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง   ใน 2 จังหวัด คือ ระนอง และประจวบคีรีขันธ์  อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งเทศบาลไม่น่าจะมีปัญหา เพราะจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีไม่มากเหมือนการเลือก อบจ. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลมีเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น