อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ที่ปรึกษา"จับกัง1"สร้างหลักประกันทางสังคมแรงงานนอกระบบ

“สุชาติ”มอบ ที่ปรึกษาฯ ลุยราชบุรี สร้างหลักประกันทางสังคมแรงงานนอกระบบ ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.47 น.

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.  นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมาย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ราชบุรีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงานของรมว.แรงงาน ณ ห้องประชุม H 201 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารมว.แรงงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจ.ราชบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยที่ปรึกษารมว.แรงงาน กล่าวว่า รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ตน และคณะที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่จ.ราชบุรีในวันนี้ เพื่อมาติดตามผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบนางธิวัลรัตน์ ยังได้กล่าวมอบนโยบายในประเด็นการแก้ปัญหาในแนวทางที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนการจ้างงาน ออกกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจในการจ้างงาน โดยการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล มีมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co - Payment) 

“ขอให้ร่วมกันทำงาน ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด ขอให้แรงงานจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงระดับภูมิภาคทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลแรงงานในระดับจังหวัด การบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในจังหวัดและภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานการให้บริการของกระทรวงแรงงานสู่ชุมชน”นางธิวัลรัตน์ กล่าวจากนั้นในช่วงบ่าย ที่ปรึกษารมว.แรงงาน และคณะยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมแรงงานนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อกก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหัวสระพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 31/24 หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น