อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ช่วยเพื่อนบ้าน "บิ๊กตู่" มอบตู้ความดันลบรับมือโควิด-19

“บิ๊กตู่” มอบตู้ความดันลบรับมือโควิด-19 ให้สี่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านผู้ช่วยทูตทหารสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยก่อนประชุมสภากลาโหม ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.55 น.

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) 20 ห้องแก่ผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน ประจำประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ผู้บัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธีก่อนนำประชุมสภากลาโหม 


สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดทำตู้ความดันลบกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เป็นงบประมาณกว่า 565,840 บาท ผ่านโครงการ Project-Based Programme เพื่อแจกจ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในขั้นต้นสามารถให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อย่างไรก็ตามการส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ในการร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น