อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ผู้กำกับ"ลุมพินี"โชว์หนังสือ แจ้งยุติชุมนุมก่อน5โมงเย็น

"พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง" ผกก.สน.ลุมพินี นำหนังสือคำสั่งมาแจ้งให้ผู้ชุมนุม ยุติการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ ภายในเวลา 17.00 น. เนื่องจากไม่มีการแจ้งขออนุญาตชุมนุม ใครฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฎหมาย อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16.39 น.


เมื่อวันที่ 25 ต.ค. พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผกก.สน.ลุมพินี  ได้นำหนังสือคำสั่งมาแจ้งให้ผู้ชุมนุม ยุติการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ ภายในเวลา 17.00 น. เนื่องจากไม่มีการแจ้งขออนุญาตชุมนุม ซึ่งเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากไม่ยุติการชุมนุมก็จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยเนื่อหาในหนังสือระบุว่า ตามที่ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ต.ค. เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 14

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดของวุ่นวายในบ้านเมืองอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 ต.ค. กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งการชุมนุมของผู้รับแจ้งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่รับการแจ้งสั่งห้ามการชุมนุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 11 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

ความคิดเห็น