อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

เปิดเวทีความคิดติดอาวุธวิสาหกิจเพื่อสังคม

ทีมพาณิชย์จับมือภาครัฐ-เอกชนร่วมติดอาวุธให้วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดความคิด-สนับสนุนช่องทางการค้า อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 19.02 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น  นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เป็นประธานเปิดโครงการ “ติดอาวุธให้ SE เปิดเวทีความคิด ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีนายไมตรี อินทุสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายปริญญ์ พาณิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์  และผู้บริหารส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่จะร่วมกันในการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise - SE) โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ สำหรับการเปิดงานครั้งนี้มีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งสถาบันการเงินและตลาดทุน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์มาร่วมติดอาวุธ สนับสนุน SE ด้วยการนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาร่วมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนช่องทางการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ด้านหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเครือข่าย และร่วมกันส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ยั่งยืนต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12