อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ครม.ให้ดีอีเอสสู้คดี "ดาวเทียมไทยคม 5"

ครม.มอบอำนาจให้กระทรวงดิจิทัลฯสู้คดี“ดาวเทียมไทยคม 5”แทนรัฐบาล ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 17.23 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจาก ดาวเทียมไทยคม 5 เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคจนไม่สามารถกู้ระบบคืนหรือซ่อมแซมได้ จึงปลดระวางเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 ก่อนหมดสัญญาในวันที่ 10 ก.ย. 2564  ที่ประชุมครม.จึงมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดำเนินคดีโดยกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและหรือกระบวนการทางศาล เพื่อเรียกร้องให้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามข้อสัญญา รวมทั้งการเรียกร้องให้ดำเนินการจัดหาดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 การขอให้ชดใช้ราคาแทนการจัดหาดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 การชำระค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามสัญญา เบี้ยปรับ และค่าเสียหายต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ตรวจสอบได้และประสงค์จะเรียกร้องแทนรัฐบาล 

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวอีกว่า ขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้สรุปประเด็นหลัก ๆ ในการชี้แจงของ บมจ.ไทยคม ดังนี้ 1.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกัน กรณีเหตุขัดข้องทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5 โดยดีอีเอสให้ บมจ.ไทยคม ดำเนินการเจรจาต่อรองค่าเสียหายกับบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งการพิจารณาวงเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทผู้รับประกันภัยใกล้เสร็จสิ้นแล้ว  2.บมจ.ไทยคม จะต้องจัดสร้างดาวเทียมทดแทนตามสัญญา กรณีดาวเทียมไทยคม 5 ที่ปลดระวาง โดยบมจ.ไทยคมชี้แจงว่าได้จัดสร้างดาวเทียมหลักและสำรองในกรณีที่ดาวเทียมหลักเสียหายถูกต้องครบถ้วน (2 ชุด) ตามข้อกำหนดของสัญญาแล้ว จึงไม่มีแผนในการจัดสร้างดาวเทียมเพิ่มเติม ซึ่งข้อพิพาทนี้ยังไม่มีข้อยุติ กระทรวงดิจิทัลฯจึงต้องนำข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญา.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16