อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ครม.ตั้งหลานสาว"บิ๊กจิ๋ว"นั่งที่ปรึกษา "อนุชา"

ครม.แต่งตั้งหลาน "บิ๊กจิ๋ว"นั่งที่ปรึกษา "อนุชา" พร้อมเห็นชอบตั้ง “วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม” นั่งอธิบดีกรมการค้าภายใน “ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์” อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ขณะที่ก.ศึกษา-ก.วัฒนธรรมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.38 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ย.เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า  ครม.เห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  และเห็นชอบแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) แทนตำแหน่งที่ว่างและจะว่าง จำนวน 8 ราย

ดังนี้  1. นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง  2. นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง  4. นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.)

5. นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8  ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  6. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาสอศ. 7. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.)  และ  8. ว่าที่ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เสนอแต่งตั้ง นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า  ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 4 ราย ดังนี้  1. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง   2. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 3. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง   4. นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า  ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.เป็นต้นไป   

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ เป็นหลานสาว พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.นครพนม พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18