อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

'ดร.นฤมล'แจ้งข่าวดี อัตราค่าจ้างฝีมือแรงงานได้เกิน425บ.

รมช.แรงงาน สั่งทดสอบฝีมือแรงงาน เพิ่มมาตรฐาน ชี้ สอบผ่าน รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 425 บาท จี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน - สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการ   อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 21.54 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 25 จังหวัดและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด เร่งให้มีการทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นกลุ่มบริการ กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ โดยผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน ฝีมือจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 425 บาท เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมอบให้ น.ส.อาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ร่วมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ  เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดอันตรายจากการทำงาน จึงมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและผู้มีความสามารถทางด้านช่างในสาขาต่างๆโดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวนายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผอ.สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตามนโยบายของ ศ.ดร.นฤมล ทำให้แรงงานเข้าฝึกฝีมือมาตรฐานเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีผู้เข้าฝึกมากกว่า 10,000 ราย ภายในเดือนตุลาคม ซึ่งจะทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะต้องเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับกับแรงงานที่จะเข้าทดสอบฝีมือมาตรฐานต่อไป 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 19