อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"ไพบูลย์"กังขา"ชวน"ไม่บรรจุญัตติส่งศาล รธน.วินิจฉัย

ข้องใจ!! "ไพบูลย์"กังขา "ชวน"เลือกปฏิบัติ"หรือไม่  บรรจุ 4 ญัตติแก้ รธน.ของฝ่ายค้าน แต่ไม่บรรจุญัตติขอให้รัฐสภาส่งศาล รธน.วินิจฉัย จ่อถามในที่ประชุมรัฐสภา 23 ก.ย.   จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.36 น.


เมื่อวันที่ 21 ก.ย.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เปิดเผยว่า ตามที่ได้ยื่นญัตติขอให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยกรณี ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 16 ก.ย. เป็นญัตติด่วนซึ่งคาดว่าจะบรรจุญัตติดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุม แต่พบว่าประธานรัฐสภาไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ แต่ญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งเพิ่งถอนเรื่องไปแก้ไขลงลายมือชื่อกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนหน้าอาจมีการลงลายมือชื่อเสนอญัตติแทนกัน เมื่อพรรคฝ่ายค้านเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 16 ก.ย.ประธานรัฐสภากลับบรรจุระเบียบวาระเฉพาะญัตติของพรรคฝ่ายค้านเป็นเรื่องด่วนที่ 6 ซึ่งตนเห็นว่าการบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมรัฐสภา วันที่ 23 ก.ย.ตนจะขอทราบเหตุผลที่มีการไม่บรรจุญัตติให้รัฐสภาพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ยื่นประธานรัฐสภาในวันเดียวกับเรื่องด่วนที่ 6 และจะเสนอในที่ประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 32(1)และ(2)ให้นำร่างรัฐธรรมนูญเรื่องด่วนที่ 1 และเรื่องด่วนที่ 2 มาพิจารณาด้วยกันเพราะ มีหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ไม่มีการโต้แย้งเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการเสนอญัตติทั้งสอง  แต่เรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 เป็นญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มที่มีข้อโต้แย้งว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีการยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภาเป็นญัตติด่วนเพื่อขอให้รัฐสภาส่งปัญหาของญัตติตามเรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามข้อบังคับที่ 31 จึงควรรอไปพิจารณาพร้อมกันในสมัยประชุมหน้า  เพราะหากที่ประชุมรัฐสภามีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับตามเรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 ก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยก่อนว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9