อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

อึ้ง เด็กไทยอ้วนสุดในโลก เหตุกินกรุบกรอบแทนอาหารมื้อหลัก

เด็กไทยอ้วนสุดในโลก เหตุกินไม่เหมาะสม เน้นกรุบกรอบแทนอาหารมื้อหลัก กรมอนามัย จับมือเนคเทค -สสส. ผุดแอพ Foodchoice สแกนฐานข้อมูลโภชนาการ จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 12.49 น.


 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (คนที่ 1) พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. และนายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมแถลงข่าวผลการพัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ (FoodChoice)
 
นายสาธิต กล่าวว่า การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะวัยเด็กควร เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรใส่ใจต่ออ่านอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมอนามัยจึงรวมมือกับเนคเทค ภายใต้การสนับสนุนของสสส. พัฒนาแอพ FoodChoice ซึ่งจะมีข้อมูลโภชนาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำร่องกับสุขภาพเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานปฐมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกว่า 5,000 รายการ
 
"การนำร่องในเด็กนักเรียน เป็นข้อมูลเลือกกินหรือไม่กินอะไร ถือเป็นพื้นฐานข้อมูลสุขภาพที่ง่ายที่สุด หากเด็กๆ เข้าใจก็จะได้ถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองใช้ และเห็นความสำคัญเรื่องนี้ต่อไป" นายสาธิต กล่าว
 


ด้าน พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ซึ่งปัจจุบันไทยติดอันดับการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนมากที่สุดในโลก โดยปี 2561 พบเด็กอายุ 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.1 และเพิ่มเป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2563 และจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนในปี 2563 พบเด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 52 และกินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 28.9 สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาภาวะโภชนาการไม่เหมาะสม มีการกินอาหารกรุบกรอบแทนอาหารมื้อหลัก
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการสำรวจพบว่าประชาชนแทบไม่อ่านฉลากผลิตภัณฑ์เลย เพราะตัวเล็กอ่านยาก ดังนั้น แอพ FoodChoice เป็นเครื่องมือหนึ่งในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ แค่สแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ เปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ เช่น พลังงาน น้ำตาล โซเดียม ไขมัน ไขมันอิ่มตัว และโปรตีน
 
ด้าน ทพ.สุปรีดา กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถควบคุมได้ แต่กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เราเผชิญมา 3-4 ทศวรรษ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมาก โดยปัญหาเหล่านี้ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการรับประทานอาหาร ดังนั้นเราจึงพยายามรณรงค์ลด หวาน มัน เค็ม มาตลอด และร่วมกันพัฒนาแอพ FoodChoice โดยทดสอบการใช้งานในพื้นที่โรงเรียนนำร่องใน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน 9 แห่ง ทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้และมีความเข้าใจเรื่องโภชนาการมากขึ้นร้อยละ 98 จากนี้จะขยายให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้ และปรับพฤติกรรมการกินชองไทยให้ถูกหลักโภชนาการมากขึ้น
 
ด้าน นายชัย กล่าวว่า แอพ FoodChoice จะเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลสำคัญทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบสถานการณ์และแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่วางขายในท้องตลาดและพฤติกรรมการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์เชิงลึกนี้วางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้อย่างตรงเป้า.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11