อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

"ดุสิตโพล"ชี้คนไทยเครียด" ขัดแย้งการเมือง-คอร์รัปชั่น" 

 “โพล” เผยคนเครียดการเมือง “คอร์รัปชั่น -ขัดแย้งการเมือง” ส่วน ศก. เจอ “ของแพง” และ เครียด “โควิด-19”   อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 11.08 น.


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความเครียดของคนไทย ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,358 คน สำรวจวันที่ 16-18 ก.ย.2563 ซึ่งผลสำรวจจะเห็นได้ว่าเรื่องที่ประชาชนเครียดมากที่สุด ในเรื่องการเมือง ได้แก่  การทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 63.93  รองลงมา ความขัดแย้งทางการเมือง ร้อยละ 46.65  และการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการชุมนุม ร้อยละ 42.32  ส่วนความเครียดด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ของกิน ของใช้แพง ร้อยละ 67.76  รองลงมาเรื่องข่าวเศรษฐกิจ ร้อยละ 58.06  และเงินไม่พอใช้ ร้อยละ 56.80

เมื่อถามถึง ความเครียดด้านสังคม ได้แก่ โรคโควิด -19  ร้อยละ 57.49  รองลงมาปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ปล้น ฆ่า ข่มขืน ร้อยละ 55.49 และการบูลลี่ (เหยียด กลั่นแกล้ง ข่มเหง รังแก ) ร้อยละ 40.58  ส่วนความเครียดปัญหาด้านส่วนตัว ได้แก่การทำงาน ร้อยละ 40.43  รองลงมา ได้แก่ สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ร้อยละ 27.19  และเรื่องในครอบครัว บุตรหลาน คู่ครอง ร้อยละ 25.09

นอกจากนี้เมื่อถามว่า สิ่งที่คนไทยอยากทำเมื่อรู้สึกเครียดมาก ส่วนใหญ่ระบุว่า ออกไปเที่ยวชอปปิง ซื้อของร้อยละ 51.47 รองลงมาได้แก่ เล่นเน็ต เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไอจี ร้อยละ 35.35. 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 10