อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

นายกฯนำจุดเทียนพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

นายกฯ นำจุดเทียนพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 20.25 น.

เมื่อเวลา 20.19 น.วันที่ 12 ส.ค. ที่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง โดยมี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมภริยา ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยนายกรัฐมนตรีและภรรยา วางพุ่มทอง พุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่นายกรัฐมนตรีนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในศุภวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 12 ส.ค.2563 ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี และพสกนิกร ชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้าน และงานหัตถศิลป์อันงดงามหลากหลายสาขา ล้วนส่งผลให้ราษฎรมีงานอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพดี และมีความมั่นคงในครอบครัวพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้นำพาความผาสุกร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และประทับในจิตใจของพสกนิกรไทยทั้งมวล ในโอกาสอันเป็นงมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพสกนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้"ข้าพระพุทธเจ้า.......ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญ พร้อมด้วยพิพิธพรชัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเกริกไกรไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนทีนายกรัฐมนตรีและภริยารับมอบโคมเทียนแล้วเดินไปยืน ณ แท่นเกียรติยศที่จัดไว้ และร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า จบแล้วกล่าวนำ "ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง" ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยา ร่วมชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อนจะเดินทางกลับ.