อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

'บิ๊กป้อม'ลุยช่วยปชช.ภาคเหนือ แก้อุทกภัย-ลำไยราคาตก

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือปชช. ประสบอุทกภัยพายุ “ซินลากู” แนะเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง พร้อมหารือแนวทางปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ เสนอเงินชดเชยเยียวยาหลังกระทบโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ 8 จว.ภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก มท.โดย ปภ.และทภ.3 เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัย จากพายุ “ซินลากู” ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ โดยรัฐบาลได้แสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชน และติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการทำงาน โดยนำกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆ เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายใต้การควบคุมของ ผวจ.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Single Command)

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ผวจ.ทุกจังหวัด หน่วยทหารในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงทันเวลา ตามแผนเผชิญเหตุ และเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงเตรียมแผนการแจกถุงยังชีพ พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จว.ภาคเหนือ ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องถูกระงับการส่งออกและการรับซื้อลำไยจากพ่อค้า ประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร และลงมาให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง การกระจายผลผลิตลำไยออกจากแหล่งผลิต การแปรรูป รวมถึงการชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดย กษ.จะได้นำเสนอ ต่อ ครม.ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการปลูกลำไยทั้ง 8 จังหวัด จากปัญหาน้ำท่วม รวมถึงภัยแล้งที่ผ่านมา โดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดี พร้อมมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน และเกษตรกรทุกคน โดยขอให้มีความเข้มแข็ง และให้มั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง และยั่งยืนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเด็ดขาด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11