อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

'บิ๊กป้อม'สั่งผู้ว่าฯ-ทหารตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนถล่ม

"บิ๊กป้อม"ลงพื้นที่เชียงใหม่ช่วยปชช.ประสบอุทกภัยพายุ"ซินลากู" กำชับผู้ว่าฯทุกจังหวัด-หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง พร้อมแผนเผชิญเหตุอพยพปชช.ไปยังพื้นที่ปลอดภัย  พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.37 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้ เวลา14.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

โดยโอกาสนี้พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) และกองทัพภาคที่ 3 เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัย จากพายุ "ซินลากู" ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ โดยรัฐบาลได้แสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชน และติดตามสถานการณ์อุทกภัย อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วน ได้บูรณาการทำงาน โดยนำกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ภายใต้การควบคุมของ ผวจ.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Single Command)

โดยพล.อ.ประวิตร ได้กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัด   หน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างทั่วถึง ทันเวลา ตามแผนเผชิญเหตุ และเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงเตรียมแผนการแจกถุงยังชีพ  พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย   ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องถูกระงับการส่งออกและการรับซื้อลำไยจากพ่อค้า ประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร และลงมาให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง การกระจายผลผลิตลำไยออกจากแหล่งผลิต  การแปรรูป รวมถึงการชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่  โดย กษ.จะได้นำเสนอ ต่อครม.ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการปลูกลำไยทั้ง 8จังหวัด จากปัญหาน้ำท่วม รวมถึงภัยแล้ง ที่ผ่านมา โดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดี พร้อมมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน และเกษตรกร ทุกคน โดยขอให้มีความเข้มแข็ง และให้มั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง และยั่งยืนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเด็ดขาด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น