อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

พายุซินลากูทำน้ำไหลเข้าเขื่อน ช่วยพื้นที่เกษตร

กรมชลฯเผยพายุซินลากู ส่งผลดีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย ป่าสักฯกว่า500ล้านลบ.ม.ชี้ปริมาณน้ำลำน้ำน่านเพิ่มมากขึ้น ดันช่วยพื้นที่เกษตร พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.14 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค.นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกัน 7,794 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 1,098 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำฤดูฝนไปแล้ว 2,456 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 ของแผนจัดสรรน้ำฯที่วางไว้ คงเหลือน้ำที่จัดสรรได้อีกเพียง 794 ล้าน ลบ.ม. ส่วนผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ล่าสุดทำการเพาะปลูกไปแล้ว 3.91 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 48 ของแผนวางไว้ 8.10 ล้านไร่

จากอิทธิพลของพายุซินลากู ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน(1 – 6 ส.ค. 63) มีปริมาณน้ำลงอ่างฯรวม 505 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรวม 91 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรวม 393 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรวม 20 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรวม 0.61 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนที่ไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ระยะเวลา 6 วัน มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสิริกิติ์รวมกว่า 393 ล้าน ลบ.ม.ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณน้ำเก็บกัก 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำน่านด้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์อยู่ในเกณฑ์มาก กรมชลประทาน ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปรับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำนาปี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19