อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

'รมต.ป้ายแดง'ประสานเสียงพร้อมปฏิบัติหน้าที่

'อนุชา'เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่รมว.แรงงานพร้อมทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้าน'นฤมล' เตรียมโชว์วิสัยทัศน์การทำงาน พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.35 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ภายหลังที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติม บางตำแหน่งนั้น  นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ต่อจากนี้คงเตรียมความพร้อม เพื่อรอการประสานงานจากผู้เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการต่อไป

ขณะที่นายสุชาติ  ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าว จะขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รมช.แรงงาน  กล่าวว่า ขอให้ผ่านขั้นตอนการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อน จากนั้นจะพูดในนโยบายที่ตั้งใจจะทำงานในส่วนของกระทรวงแรงงานที่จะได้รับมอบหมาย   พร้อมขอโทษสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับสายโทรศัพท์ในช่วงที่ผ่านมา.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    70%
  • ไม่เห็นด้วย
    30%

บอกต่อ : 19