อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

นายทุนงานเข้า!'ธรรมนัส'สั่งยึดคืนที่ส.ป.ก.แจกเกษตรกร

นายทุนงานเข้า!'ธรรมนัส'สั่งยึดคืนที่ส.ป.ก.ตกไปอยู่ในมือกลุ่มทุน มาแจกเกษตรกร เผยเหลือพื้นที่ส.ป.ก.กว่า3หมื่นไร่ ยังไม่จัดแบ่งแปลงให้เกษตรกรเข้ากิน อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.59 น.


เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมเยือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ณ เทศบาลเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้มอบหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร

“ผมอยากให้เกษตรกรมีอาชีพอื่นเพิ่มเติมนอกจากการทำประมงเราจะส่งเสริมโดยใช้เงินกองทุนของสปกเพื่อสร้างประโยชน์ให้พี่น้องคนไทยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศจะต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง วันนี้ผมมาเพื่อให้มาเพื่อแก้ไขมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวเกาะยาวใหญ่ สำหรับปัญหาที่ดินที่ตกไปอยู่กับกลุ่มนายทุน ผมมีนโยบายชัดเจนว่าที่ดินใดก็ตามที่ตกไปอยู่กับกลุ่มนายทุนผมจะเอาคืนมาให้หลวงและนำไปจัดสรรให้พี่น้องประชาชนผมได้มอบนโยบายให้กับทางเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เข้ามาพัฒนา”รมช.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้จ.พังงา มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรวม 8 อําเภอ 39 ตําบล มีการดําเนินงานการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ได้รับการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 54 โครงการ พื้นที่รับมอบเนื้อที่ประมาณ 328,953 ไร่ พื้นที่กันคืนกรมป่าไม้เนื้อที่ประมาณ 37,260 ไร่ ส่วนพื้นที่อื่นๆ เนื้อที่ประมาณ 134,700 ไร่ (ที่สาธารณะ,พื้นที่ที่มีหนังสือสําคัญ ฯลฯ) และพื้นที่ดําเนินการ เนื้อที่ประมาณ 156,993 ไร่ ทั้งนี้ มีการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 9,141 ราย 11,587 แปลง 121,345 ไร่ คงเหลือพื้นที่ค้างจัดประมาณ 35,648 ไร่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 25