อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

'มนัญญา'แจงลิงเก็บมะพร้าวไม่เป็นการทรมานสัตว์

"มนัญญา" มอบพันธุ์มะพร้าวหนุน เกษตรกรปลูกมะพร้าว ให้เพียงพอความต้องการของตลาด ยันลิงเก็บมะพร้าวไม่เป็นการทรมานสัตว์” ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.14 น.


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการรับฟังผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เขตที่7 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เขตที่7 ได้วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์ โดยมีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยใช้แตนเบียน และสนับสนุนการผลิตสินค้าคุณภาพโดยมีการตรวจรับรอง GAP, GMP ,ORGANIC เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าคุณภาพ

ปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวของไทยสวนทางกับความต้องการคือ ปริมาณผลผลิตภายในประเทศผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งความต้องการในการบริโภคทั้งตลาดต่างประเทศ และภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากปริมาณ และมูลค่าการส่งออกในปี 2560 ปริมาณ 1,057,107 ตัน มูลค่า 16,155 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2562 มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 1,167,176 ตัน มูลค่า 16,477 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ลดการนำเข้า และขยายตลาดส่งออกโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของเกษตรกรไทยต่อไป

"มะพร้าวมีหลากหลายพันธุ์ซึ่งการนำไปใช้หรือแปรรูปก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาปรับปรุงลักษณะเด่นต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้า ในตอนนี้เมื่อมีกระแสของการไม่เข้าใจมองว่าการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการใช้แรงงานที่ทรมานสัตว์ ตรงนี้ต้องอธิบายว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเสมือนกับการเลี้ยงสัตว์อื่นๆที่คนเลี้ยงก็รักและเอ็นดูเหมือนสมาชิกในครอบครัว สำหรับด้านอุตสาหกรรมนั้น มีระบบการเก็บและแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรอยู่แล้ว ดังนั้นอยากให้เข้าใจและให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในตอนนี้ได้รับผลกระทบราคามะพร้าวปรับลดราคาลง" รมช.เกษตรฯกล่าว

จากนั้น รมช.เกษตรฯได้มอบต้นกล้ามะพร้าวให้แก่เกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการการทำเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีด้วยชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการเก็บมะพร้าวโดยใช้อุปกรณ์สำหรับปีนเก็บมะพร้าวพันธุ์สูงชุมพร.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

บอกต่อ : 14