อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

'สมเจตน์'ผิดหวัง'ก้าวไกล' ดัน'ธนาธร'นั่งกมธ.งบ64

“สมเจตน์” ผิดหวัง“ก้าวไกล”ย้ำดัน“ธนาธร”นั่ง กมธ.งบ64 ชี้ขาดความรู้ความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ของรธน.60 เหน็บโฆษกก้าวไกลไร้เดียงสา อย่าลดตัวเป็นทาสนายทุน อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.26 น.


เมื่อวันที่ 7 ก.ค. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ตนติติงพรรคก้าวไกลเพราะอยากเห็นการเมืองไทยดีๆ ไม่ได้มีอคติต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลไม่สมควรจะเสนอนายธนาธรซึ่งถูกยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมือง เข้าไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยถือว่าเป็นบุคคลผู้มีมลทินทางการเมือง

หวังว่าพรรคก้าวไกลจะได้นำข้อทักท้วงนี้ไปพิจารณาทบทวนในฐานะที่อ้างว่าเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ดี เป็นความหวังของประเทศชาติ แต่ตนก็ต้องผิดหวังจากคำพูดของนายธนาธรที่ว่า การถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเพียงการถูกตัดสิทธิห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิความเป็นพลเมืองจะถูกตัดออกไป ยังทำได้ ไม่มีกฎหมายห้าม สำทับด้วยคำสัมภาษณ์ของโฆษกพรรคก้าวไกลที่ว่า นายธนาธรเป็นกรรมาธิการได้โดยไม่ขัดต่อบทกฎหมายใด

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวอีกว่า คำพูดของนายธนาธรและโฆษกพรรคก้าวไกลเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า ขาดซึ่งความรู้และความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติให้บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เพื่อป้องกันมิให้บุคคลผู้มีมลทินเหล่านั้นมีโอกาสเข้าไปมีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง ทั้งนี้ แม้ตำแหน่งกรรมาธิการจะไม่ถูกกำหนดว่าเป็น ตำแหน่งทางการเมือง แต่ตำแหน่งกรรมาธิการก็มีอำนาจหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปบริหารประเทศชาติ เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะไม่มีข้อห้าม แต่พรรคการเมืองและบุคคลทางการเมืองย่อมต้องมีจิตสำนึกสูงกว่าบุคคลทั่วไป สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ อย่าทำแล้วให้มีมลทิน เป็นจุดอ่อนทางการเมืองของตัวเองไปตลอดชีวิต

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวด้วยว่า การประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ นายธนาธรจะมีความชอบธรรมไปอภิปราย แนะนำ ทักท้วงหน่วยงานของรัฐให้บริหารงบประมาณให้ถูกต้องได้อย่างไร เมื่อตัวนายธนาธรเองก็ไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารพรรค ไม่เข้าใจกฎหมาย

ซ้ำร้ายยังให้พรรคกู้เงินจนเป็นต้นเหตุสำคัญให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ทำให้กรรมการบริหารพรรคคนอื่นต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วย และบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องดิ้นรนไปหาพรรคใหม่สังกัด นายธนาธรจะไม่ละอายใจเลยหรือ และจะกล้าสบตาข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเหล่านั้นได้อย่างไร

ทั้งนี้ สำหรับโฆษกพรรคก้าวไกลที่ออกมาตอบโต้และตำหนิตนนั้นตนไม่ถือสา แต่การได้เป็นผู้แทนราษฎรนั้นเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจ ต้องยึดมั่นในจุดยืน ต้องประพฤติ ปฏิบัติ ในการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเท่านั้น อย่าลดตัวไปเป็นทาส กระทำตนเหมือนพนักงานบริษัทนายทุน นอกจากจะถูกตำหนิว่าเป็นบุคคลที่ไร้จุดยืน ไร้จิตสำนึก ขาดซึ่งจริยธรรมและคุณธรรมแล้ว ยังถือว่าเป็นผู้ที่ไร้เดียงสาอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    38%
  • ไม่เห็นด้วย
    63%

บอกต่อ : 12