อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

แจงยังไม่เกิดทุจริต'โครงการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก'

อธิบดีกรมการข้าว ยันไม่เกิดทุจริต เร่งแจงปมโครงการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ยังเดินหน้าแจกชาวนา14จ. ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.27 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรณีมีสื่อบางแห่งลงข่าวกล่าวหาถึงการทุจริตรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก นั้น กรมการข้าวขอชี้แจงในข้อเท็จจริงว่า ตามที่ ครม. มีมติให้กรมการข้าวดำเนินโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 จัดหาเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 450,013 ครัวเรือน พื้นที่ 3,414,142.04 ไร่ โดยจัดสรรให้ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวน 34,128 ตัน นั้น ในการนี้กรมการข้าวเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์จาก 1.กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามพ.ร.บ. พันธุ์พืชฯ จำนวน 19,828 ตัน (คิดเป็น 58.23%)

ที่ผ่านมากรมการข้าวได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วจำนวน 255,521 ครัวเรือน 1.พื้นที่ประสบภัย 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ พิษณุโลก มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร อำนาจเจริญ มหาสารคาม เชียงราย น่าน กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ พิจิตร ราชบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี อุทัยธานี นครราชสีมา พัทลุง กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี และจังหวัดหนองคาย 

2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 14,300 ตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาจึงยังไม่เกิดการทุจริตตามที่กล่าวหา โดยเมล็ดพันธุ์ที่จะจัดซื้อจำนวนดังกล่าวมีแผนในการแจกจ่าย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม พิจิตร นครราชสีมา เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองคาย อำนาจเจริญ และจังหวัดอุทัยธานี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20