อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ปศ.เปิดแอพฯห้องสมุดปศุสัตว์ ช่วยแก้ปัญหา24ชม.

ปศุสัตว์ พาเกษตรกรเรียนรู้ สู่โลกออนไลน์ ผ่านแอพห้องสมุดปศุสัตว์ แก้ปัญหา 24 ชั่วโมง ย่อโลกปศุสัตว์ ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.42 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์นี้ ช่วยลดอุปสรรคด้านระยะทางในการเรียนรู้ได้ โดยสามารถทำการเรียนทางไกล ทำการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ทำให้ต้องคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมทั้งมีภารกิจหลักในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ทำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ ผ่านช่องทางห้องสมุดออนไลน์ คลิก DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE "  ให้เกษตรกรและนักแปรรูปทั่วประเทศสามารถศึกษาและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้แบบไร้ขีดจำกัดของระยะทาง สถานที่ เวลา และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22