อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

'บิ๊กตู่'ลั่นเตรียมเปลี่ยนยุทธศาสตร์ คมนาคมใหม่ทั้งปท.

“บิ๊กตู่”ลั่นรัฐบาลดูแลประชาชนทุกที่ ไม่มีให้ใครส่วนตัว  ระบุจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์คมนาคมใหม่ทั่งประเทศ ขอ ส.ส. ทุกพรรค ให้ความร่วมมือหากรักประชาชนจริง  พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.02 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 2 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม กล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลคนทุกภาคทุกหลุ่มจังหวัด และทุกจังหวัด  ดังนั้นต้องพิจารณาจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ว่าจะพัฒนาตรงไหนอย่างไร ซึ่งบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ของเรา ในเรื่องภาคใต้ตนก็มีความเห็นใจ และสั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาแล้ว โดยระยะแรกเราสามารถจะต่อเส้นทางตรงไหนได้บ้าง ทำให้เกิดการหมุนเวียนหรือลดระยะทางได้ ซึ่งต้องทำเป็นขั้นตอน จากนั้นจะพัฒนาไปสู่การทำเส้นทางตรง หลายอย่างต้องอาศัยพื้นที่ต้องศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และวันนี้ให้ตั้งงบประมาณในการศึกษาต่างๆ ถ้าเป็นไปได้จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการโดยเร็ว  

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ได้มีการพัฒนาภาคใต้มาตามลำดับ ซึ่งมากกว่าช่วงที่ผ่านมาพอสมควรเพราะเราเห็นใจคนภาคใต้  ในเรื่องของสนามบิน ที่จ.ตรัง ให้มีงบประมาณในการพัฒนาแล้ว ทั้งเรื่องถนนที่มีความจำเป็น ซึ่งประธานสภาก็มีความเป็นห่วง และตนก็ฟังเสียงของประชาชนด้วยก็เห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาจ.ตรัง ซึ่งรัฐบาลนี้ดูแลแบบนี้ไม่ได้ขอส่วนตัว เพื่อตัวเอง ไม่มี ตนไม่มีให้ใครอยู่แล้ว แต่จะฟังความเห็นส่วนรวมว่าต้องการที่ไหนอย่างไร แล้วทั้งหมดจะบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ในเรื่องโครงการคมนาคมีขนส่งของเรา 

ตนในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ ตนจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องยุทธศาสตร์การขนส่ง คมนาคม ใหม่ทั้งประเทศในระยะต่อไป แต่ขณะนี้เป็นขั้นตอนของกระทรวงคมนาคมได้ศึกษา ทำแผน ในการเชื่อมโยงการสร้างถนนเส้นทางสายใหม่ ตะวันตก ตะวันออก เหนือ ใต้  ภาคกลางไปอีสานใหม่ที่ไม่ทับเส้นทางเดิม แต่ต้องมีการศึกษา หาเส้นทาง หาพื้นที่ให้ได้ วันข้างหน้ากระทรวงคมนาคมเสนอมาเมื่อตนอนุมัตแล้วจะเสนอให้กับประชาชนได้รับทราบ เป็นอนาคตของเราในวันข้างหน้าและการก่อสร้างเส้นทางเหล่านั้นจะต้องทำพร้อมกันในเรื่องเส้นทาง ทางรถไฟคู่ขนาน ร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสามารถนำไปักเก็บในพื้นที่ต่างๆ ได้  ซึ่งคือการบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งเร็วๆนี้จะเสนอให้ประชาชนได้รับทราบว่าจะทำอย่างไร 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้หากยังทำแบบเดิม การกระจายชุมชนจะทำไม่ได้ แหล่งเศรษฐกิจใหม่ก็ไม่เกิด เมืองใหม่ก็ไม่เกิด วันนี้ประชาชนเรามากขึ้นทุกวันแต่ยังคงอยู่ในเมืองใหญ่ ถ้าทำแบบนี้ เช่น เส้นทางเส้นใหม่ ก็จะเกิดการเคลื่อนย้าย การจ้างงาน สร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ ในถนนเส้นใหม่ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับส.ส. ทุกพรรค ขอให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วยหากรักประชาชนจริง ต้องร่วมมือในยุทธศาสตร์เหล่านี้ ทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสุจริต 

นอกจากนี้จะต้องมีการลงทุนหากเป็นโครงการใหญ่ๆ เช่น มอร์เตอร์เวย์ คือรัฐร่วมทุนกับเอกชน วันนี้รัฐบาลทำได้หลายอย่างทำได้ในช่วงที่ผ่านมาหลายปี เช่น เส้นทางใหม่ไปจ.นครราชสีมา เนื่องจากเราใช้วิธีการใหม่ ไม่เช่นนั้นจะต้องรอไปอีกนาน อกดช่วงชีวิตหนึ่งก็ยังไม่เกิด เราต้องจัดลำดับความเร่งด่วนให้ได้ สิ่งใดที่นโยบายของบรรดาส.ส.  ของประชาชน วันนี้โครงการเสนอเข้ามาแล้วและอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการ ที่จะนำไปแปรญัตติ 

ซึ่งตนก็ย้ำว่าการแปรญัตติเพื่อได้เงินมาจากตรงไหนก็ต้องไปทำโครงการตรงนั้น ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณโครงการที่พร้อมก่อน และอีกวิธีการหนึ่งเมื่องบประมาณผ่านแล้ว มีการดำเนินการตามขั้นตอน  ตามแผนงานโครงการ หากทำไม่ได้ หรือไม่พร้อม ก็ปรับงบประมาณไปทำที่อื่น  ซึ่งเป็นหลักการของการทำงบประมาณของรัฐบาลนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สุจริต  และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของส่วนราชการ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น