อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

มท.2ยันอปท.ไร้ปัญหาลต.ท้องถิ่น แง้มขอใช้งบฯปี64 

มท.2 ย้ำอปท.ไร้ปัญหางบฯจัดเลือกตั้งท้องถิ่น เหตุส่วนใหญ่มีงบฯสะสมอยู่แล้ว แง้มขอใช้งบฯปี 64 ชี้มท.มีเงินอุดหนุน ห่วง“โควิด”ระบาดรอบ 2 ทำหาเสียงยาก อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.32 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้างบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  ว่า  การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะทยอยเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอน และไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว เพราะงบประมาณที่ใช้ตรงนี้ อปท.จะจัดสรรจากรายได้ที่จัดเก็บ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดเตรียมไว้แล้ว  แต่ถ้าอปท.ใดมีงบประมาณไม่เพียงพอจากการได้นำใช้ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ก็สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2564  มาใช้ได้ โดยจัดทำตามข้อบัญญัติเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาท้องถิ่น วาระแรก ไม่เกินวันที่ 16 ส.ค.นี้  ซึ่งจะมีผลให้ใช้งบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

เมื่อถามว่าจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้อปท.ไม่สามารถจัดเก็บภาษีและรายได้ต่างๆได้ตามเป้า อาจทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ  รมช.มหาดไทย กล่าวว่า  มีอปท.ขนาดเล็กที่มีปัญหานี้ ซึ่งเราต้องเข้าไปดูว่าเขาจะตั้งเรื่องงบประมาณได้หรือไม่  อย่างไรก็ตาม อปท.ส่วนใหญ่มีงบประมาณสะสมอยู่  แต่ถ้าอปท.แห่งใดมีปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ เพื่อใช้จัดการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณไปอุดหนุนสนับสนุนให้อปท.ในกรณีจำเป็น 

ทั้งนี้ตนคิดว่าเรื่องงบประมาณนั้น จะแก้ไขได้เสร็จสิ้นหมดภายใน 3-4 เดือน ผ่านระบบกลไกข้อบัญญัติที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นซึ่งต้องดูแลงบประมาณ  และตนคิดว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อปท. และบุคลากรส่วนต่างๆมีความพร้อม ก็สามารถเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ไม่มีปัญหา  อีกทั้ง เมื่อนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณชัดเจน และรมว.มหาดไทยได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  งบประมาณสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่ปัญหา 

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนเป็นห่วงว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจกำหนดช่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่น คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะถ้าโรคนี้มีการระบาดรอบที่ 2 จะส่งผลให้การรวมตัวของประชาชนทำได้ยาก และในการเลือกตั้งจะไม่ให้มีการพูดพบปะรณรงค์หาเสียง หรือไม่ให้มีประชาชนมานั่งฟังการปราศรัยเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย ก็ยิ่งเป็นเรื่องยาก  ดังนั้นสถานการณ์ของโรคดังกล่าวเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องติดตามและพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดช่วงเวลาสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น และจะมีระเบียบหรือข้อกำหนดสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งนี้อย่างไร. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 9