อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

มท.ยกร่างแก้กฎหมายเรี่ยไร รับมือบริจาคออนไลน์

มท.เริ่มยกร่างแก้กฎหมายเรี่ยไร ให้ทันสถานการณ์-รับมือบริจาคออนไลน์ อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.28 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายฌอน บูรณะหิรัญ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เปิดรับบริจาคเงินโดยอ้างว่าจะนำไปช่วยในการแก้ปัญหาไฟป่าในภาคเหนือ แต่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ จนเกิดการเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  ว่า  เรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไรฯ เป็นความรับผิดชอบของกรมการปกครอง แต่เบื้องต้นตนได้รับทราบว่ากระทรวงมหาดไทยกำลังเริ่มยกร่างแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติที่ล้าหลังให้เหมาะสมและทันสถานการณ์รองรับการบริจาคทางออนไลน์ที่ทำอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8