อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายค้านซัด'บิ๊กตู่จอมโอนแห่งยุค' ลั่นมัดมือสภา-ตีเช็คเปล่า

“ชลน่าน” นำทีมฝ่ายค้านสับร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ  ซัด “บิ๊กตู่” เป็น “จอมโอนแห่งยุค” มากที่สุดในประวัติศาสตร์  มัดมือสภาและตีเช็คเปล่า   ติงโอนเข้า “งบกลาง” ระวังมีปัญหาข้อก.ม.   พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.37 น.

  
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... วาระแรก ตามที่ครม.เป็นผู้เสนอ วงเงิน88,452,579,900 บาท นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้ได้รับมอบจากผู้นำฝ่ายค้านให้เป็นผู้อภิปรายแทน  

โดยอภิปรายว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นครั้งแรกของสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพราะการพิจารณากฎหมายโอนงบประมาณตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีแล้ว 5 ครั้ง โดยเป็นการพิจาณาของสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6  จากการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นี้แล้ว 

ทั้งนี้ไม่สามารถรับหลักการได้ด้วยเหตุผล 2 ประการ 1.หลักการขัดกับหลักประชาธิปไตยและกฎหมายอื่น ซึ่งตามหลักการนำงบประมาณไปใช้ต้องคำนึงถึงหลักความยินยอมของประชาชน เป็นหลักการสำคัญที่สภาต้องตรวจสอบได้ กล่าวคือ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดห้ามไม่ให้มีการโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานเท่านั้น แม้กฎหมายจะอนุโลมให้โอนงบประมาณ แต่การโอนงบประมาณนั้นต้องเป็นโอนกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณด้วยเท่านั้น ซึ่งการโอนงบประมาณเข้างบกลางนั้นจะมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมายทันที

"งบกลางไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ แต่เป็นเพียงรายการการใช้เงินเท่านั้น ประกอบกับ งบกลางส่วนนี้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ คือ นายกรัฐมนตรีเท่านั้น" นพ.ชลน่าน กล่าว

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า 2.รายการของการโอนงบประมาณครั้งนี้ต้องเรียกว่า “#จอมโอนแห่งยุค” เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ทำการโอนงบประมาณมาแล้ว 4 ครั้งจาก ทั้งหมด 5 ครั้ง โดย ปี 2507 สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร โอนเข้างบกลาง 160  ล้านบาท

ส่วนที่เหลือ 4 ครั้ง ตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยปี 2558  โอนเข้างบกลาง 7,917 ล้านบาท  ปี 2559 โอนเข้างบกลาง22,106 ล้านบาท  ปี2560 โอนเข้างบกลาง11,866 ล้านบาท   และปี2561 โอนเข้างบกลาง 10,000 ล้านบาท เข้ากองทุนประชารัฐ 2,700 ล้านบาท  

ประกอบกับ เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เพื่อกำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบมารองรับเพื่อให้งบกลางอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวมากขึ้น 

"การทำร่างกฎหมายเช่นนี้เหมือนกับการเป็นมัดมือสภาและตีเช็คเปล่า หากสภาอนุมัติให้ผ่านไป เราจะเป็นสภาจากการเลือกตั้งชุดแรกที่มีรอยด่างว่าถูกมัดมือชกและเห็นชอบกฎหมายโอนงบประมาณที่ไม่ควรเห็นชอบ เพราะไม่มีรายละเอียด ดังนั้น เพื่อศักดิ์ศรีของสภาเราโปรดอย่าได้รับหลักการ แต่หากจะรับหลักการก็ต้องรับหลักการแบบมีเงื่อนไข โดยหากการพิจารณาวาระ2และ3 ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอีก ฝ่ายค้านในฐานะเสียงข้างน้อยจะโหวตคว่ำเพื่อบันทึกเอาไว้" น.พ.ชลน่าน กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 15