อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ยื่นผู้ตรวจฯส่งศาลวินิจฉัย ปมส.ว.เห็นชอบ'สุชาติ'นั่งป.ป.ช.

“ศรีสุวรรณ” ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย ปม ส.ว.เห็นชอบ “สุชาติ” นั่งป.ป.ช.ได้หรือไม่ เหตุพ้นตำแหน่ง สนช. ไม่ถึง 10 ปี  เล็งเอาผิด 219 ส.ว. ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หากศาลวินิจฉัยว่าผิด พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11.34 น.


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบและเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง วินิจฉัยว่าการที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ส่งรายชื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข  อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) ซึ่งพ้นจากตำแหน่งมายังไม่ครบ 10 ปี จึงมีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 11( 18)ให้วุฒิสภาเห็นชอบเป็นว่าที่กรรมการป.ป.ช. เข้าข่ายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  เนื่องจากนายสุชาติจากตำแหน่งมายังไม่ครบ 10 ปี 

โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การที่ที่ประชุมวุฒิสภา วันที่ 26 พ.ค.เห็นชอบให้นายสุชาติ ซึ่งเป็นอธิบดีกรมอัยการ ผู้พิพากษาศาลมีนบุรี เป็นบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการป.ป.ช. แทนตำแหน่งที่ว่าง  แต่เนื่องจากว่านายสุชาติเคยเป็นสนช. ในช่วงตั้งแต่ 11 ต.ค. 2557 ซึ่งในกฎหมายป.ป.ช.ปี 2561 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า บุคคลที่จะมาเป็นกรรมการป.ป.ช.นั้นจะต้องไม่เป็นสมาชิกส.ส.  วุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองในระยะ 10 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง

ดังนั้นการที่นายสุชาติเพิ่งพ้นจากการเป็นสนช.ได้เพียง 1 ปีที่ผ่านมา  จึงน่าจะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ป.ป.ช. ปี 2561 ในมาตรา 11(18) โดยชัดเจน อีกทั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่น่าจะต้องการบุคคลที่มีหน้าที่นิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาบังคับใช้เข้าไปมีผลประโยชน์ได้เสียในองค์กรต่างๆ หรือแม้แต่องค์กรอิสระ  รัฐธรรมนูญจึงพยายามกำหนดระยะห่างเอาไว้เป็นเวลา 10 ปี ดังนั้นการที่ส.ว.ทั้ง 219 คน ลงคะแนนโหวตเห็นชอบนายสุชาติ น่าจะขัดแย้งต่อกฎหมายป.ป.ช. และขัดรัฐธรรมนูญ 

“หากเรื่องนี้เป็นที่ยุติในชั้นศาลว่านายสุชาติไม่สามารถดำรงตำแหน่งป.ป.ช.ได้ ผมก็จะดำเนินการเอาผิดกับ  ส.ว.ทั้ง 219 คนที่รับรองนายสุชาติฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วย”นายศรีสุวรรณกล่าว

นายศรีสุวรรณ  กล่าวอีกว่า ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินควรจะต้องส่งศาลปกครองเพราะเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอำนาจ  ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งในทางกฎหมายขัดแย้งที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งในอดีตเคยมี สนช.นำเรื่องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและศาลมีคำวินิจฉัยว่า คณะกรรมการสรรหาไม่สามารถจะวินิจฉัยได้และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับเรื่อง เมื่อมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้แล้ว การจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกก็อาจจะปฏิเสธ  

อย่างไรก็ตามหากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าอาจจะไม่ใช่อำนาจของศาลปกครองแต่เป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานอื่นใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยต่อไปเพื่ออย่างน้อยเรื่องนี้จะได้เป็นที่ยุติของสังคมไม่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์หาที่ยุติไม่ได้. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14