อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กรมโยธาฯรุดตรวจโรงหนัง หลังผ่อนปรนระยะที่3 

กรมโยธาฯ รุดตรวจ โรงมหรสพศูนย์การค้าซีคอนบางแค หลังผ่อนปรนระยะที่ 3  อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 18.38 น.


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายพรชัย สังข์ศรี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในโรงมหรสพที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้าซีคอนบางแค ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563

โดยปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และขณะนี้ได้มีประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดแผนในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในโรงมหรสพ จำนวน 58 แห่ง รวมทั้งสิ้น 345 โรง ว่า สามารถใช้งานได้ตามปกติตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เส้นทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ คาดว่าตรวจสอบครบถ้วนภายในเดือนก.ย.2563ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้กำหนดมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในโรงมหรสพ ได้แก่ การจัดที่นั่งเว้นระยะทุก 2 ที่นั่ง เว้นระยะห่างระหว่างแถวไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีการอบโอโซนก่อนเปิดและหลังรอบฉายภาพยนตร์ ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในการเข้าใช้โรงมหรสพดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17