อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

เหล่าทัพร่วมปรบมือให้กำลังใจหมอ-พยาบาล

บก.กองทัพไทย-กองทัพอากาศ ร่วมปรบมือให้กำลังใจขอบคุณชื่นชม สนับสนุนการทำงานของหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 21.46 น.


เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 29 มี.ค. ที่กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพ กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ กองพันทหารสื่อสาร กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และกองบริการ กรมการสื่อสารทหาร  ร่วมกิจกรรมปรบมือเป็นกำลังใจ ขอบคุณ ชื่นชม และแสดงพลังความร่วมมือ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเวลา 5 นาที ซึ่งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นผู้เสียสละและเป็นแนวหน้าในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และสมควรได้รับคำขอบคุณและกำลังใจจากชาวไทยทั้งประเทศโอกาสนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดโอกาสการแพร่และรับเชื้อเพิ่มขึ้น ร่วมมือกันปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของแพทย์ รวมทั้งร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ขอให้นึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด  เว้นระยะทางสังคม

งดการชุมนุมในกิจกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อโรค ลดชั่วโมงทำงานหรือทำงานที่บ้านและขอความร่วมมืออย่ากักตุนสินค้าเกินความจำเป็นเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยจะพาเราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ#StayHomeSaveLives ด้านกองทัพอากาศ โดยกำลังพลพร้อมครอบครัวของกองทัพอากาศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด ร่วมปรบมือแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศและแพทย์จากหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคทุกสนามบินนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด-19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 23