อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมทหาร-ตร. ทำหน้าที่ดูแลปชช.ป้องกันโควิด-19

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหาร-ตำรวจ ตั้งจุดควบคุม-อำนวยความสะดวกประชาชน หลัง “บิ๊กตู่” ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และตั้ง “บิ๊กกบ” ทำหน้าที่หน.ศปม.  พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.07 น.


เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 26 มี.ค. พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า

สำหรับการจัดตั้งจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบด้านการเดินทาง การจราจร ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดเชื้อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนมีมาตรการในการสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากภัยคุกคามหรืออาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ผบ.ทหารสูงสุดยังนำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์มาบริการให้กับประชาชนด้วย พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้จัดตั้งจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยในขั้นต้นได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่กทม.จำนวน 7 จุด และพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 350 จุด

รวมทั้งสิ้น 357 จุดทั่วประเทศ เพื่อดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด การจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย  กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยศปม.จะดำเนินมาตรการเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น

เพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย และร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15