อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ฝ่ายความมั่นคงยันพรก.ฉุกเฉิน ไม่ได้จำกัดสิทธิ'เสรีชน'

ฝ่ายความมั่นคง ยันนายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้หมอ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ทำงานได้อย่างเต็มที่ ระบุถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือการแพร่ระบาดโควิด-19 จะเพิ่มความรุนแรงไปอีกหลายเดือน พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคง กล่าวถึงกรณีที่มีพรรคการเมืองออกมาวิจารณ์การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ว่า ไม่ควรลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนว่า การที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานกันได้อย่างเต็มที่ สามารถหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการทำงาน อีกทั้ง จำนวนผู้ป่วยจะต้องไม่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร่ง

ดังนั้น พ.ร.ก.ฯ จะทำให้ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จะสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเพียง สถานการณ์ก็จะคลี่คลายอย่างรวดเร็ว แต่หากประชาชนทั่วไปไม่ให้ความร่วมมือ สถานการณ์การระบาดก็จะทวีความรุนแรงไปอีกหลายเดือน ความร่วมมือของประชาชนทั้งประเทศในการลดการเคลื่อนที่ ลดกิจกรรม ปฏิบัติตนในลักษณะสมมุติตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นพาหะนำโรค เป็นสิ่งจำเป็นที่สังคมโดยรวมต้องตระหนัก และร่วมมือกันให้เป้าหมายการประกาศ พ.ร.ก.ฯ นี้ บรรลุความสำเร็จ 

“นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในลักษณะ State of Emergency เพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่เป็นการระบาดของเชื้อโรคที่เราไม่เคยรู้จัก ขณะที่ สหรัฐฯ และชาติในยุโรป เกือบทุกชาติ ประกาศ State of Emergency ไปก่อนหน้าที่ไทยจะประกาศใช้เป็นสัปดาห์ ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ไทยจะต้องดำเนินการเด็ดขาด เพราะเราไม่อยากเป็นเหมือนเช่นบางประเทศ พ.ร.ก.ฯ ได้ให้อำนาจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ได้ หากไม่มี พ.ร.ก.ฯ ก็จัดการอะไรกับผู้ไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้ ดังนั้น พ.ร.ก.ฯ จึงไม่ได้จำกัดสิทธิของเสรีชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อย่างไร นายกรัฐมนตรี ยังคงยืนยันและเชื่อมั่นในความมีน้ำใจของประชาชนคนไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤติกาลครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน” แหล่งข่าวความมั่นคง กล่าว  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

บอกต่อ : 58