อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ป่าไม้ชี้ที่ดิน"แม่ธนาธร"ราชบุรี3,000ไร่ อยู่ในเขตส.ป.ก.

อธิบดีกรมป่าไม้ ชี้ชัดที่ดิน “แม่ธนาธร” จอมบึง จ.ราชบุรี 3,000 ไร่ อยู่ในเขต ส.ป.ก. เกือบทั้งหมด ลั่นหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดมาตรฐานเดียวกันทุกกรณี อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.56 น.


เมื่อวันที่ 25 ก.พ. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึง ผลการตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวพรรคอนาคตใหม่ในเขต อ.จอมบึง พบว่า เนื้อที่ 3,098 ไร่ 1 งาน 27.3 ตารางวา ตามการนำชี้และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย น.ส.อรสา เศรษฐปราโมทย์ เป็นผู้แทนนางสมพร พร้อมกันนี้ น.ส.อรสา ได้นำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ด้วยเป็นสำเนาเอกสารตามกฎหมายที่ดิน 77 แปลง ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง นส.3ก จำนวน 55 แปลง นส.3 จำนวน 14 แปลง และ นส.2 จำนวน 7 แปลง

ทั้งนี้ เมื่อนำค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดที่นำชี้มาขึ้นรูปแปลงที่ดินแล้ว เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ประมาณ 3,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.5 อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ 2554) ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีเพียงประมาณ 43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า ฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (พ.ศ. 2527) และเขตป่าไม้ถาวร แปลงหมายเลข 85 (พ.ศ.2512) โดยได้แจ้งให้ผู้แทน นางสมพร ทราบแล้ว

ขณะนี้ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีได้ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี กรมที่ดินมาร่วมตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งและรูปแปลงที่ดินตามที่นำชี้เปรียบเทียบกับเอกสารที่ดินที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบเอกสารที่ดินดังกล่าวว่า ออกโดยชอบตามกฎหมายหรือไม่ เป็นการออกก่อนหรือหลังการสงวนหวงห้ามเป็นที่ดินของรัฐ หากพบการกระทำผิดจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ขณะนี้ยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ เนื่องจากต้องรอผลการตรวจเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดิน

อีกทั้งผู้แทนนางสมพร ยังได้นำชี้ที่ดินนอกแปลงตามเอกสารสิทธิ์และพื้นที่ซึ่งเสียภาษีบำรุงท้องที่ประเภท ภ.บ.ท. 5 หากตรวจพบร่องรอยการถือครองทำประโยชน์จะตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกราย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 87