อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ศาลรธน.สั่งยุบ'อนาคตใหม่' เซ่นปม'เงินกู้'191ล้านบาท

ศาลรธน.ตัดสินยุบ'อนาคตใหม่'เซ่นเงินกู้191ล้าน ชี้ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการเงิน กลายเป็นผู้บงการพรรค ทำให้พรรคการเมืองเป็นธรุกิจการเมือง ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.40 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ จากคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง( 3) ประกอบ มาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท 

โดยเห็นว่า พรรคอนาคตใหม่กลับทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธรรวม 2 ฉบับจำนวน 191.2 ล้านบาท แต่มีการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าถือเป็นประโยชน์อื่นใด และสัญญาฉบับที่ 2 โดยที่ยังมีหนี้เงินกู้เดิมค้างอยู่ไม่เป็นไปตามปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งรวมผลประโยชนอื่นใดจากการกู้เงิน 191.2 ล้านบาท และเงินบริจาคของนายธนาธร 8 ล้านบาทย่อมชัดแจ้งว่าเป็นการรับบริจาคเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการที่พรรคการเมืองเป็นหนี้ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบทางการเงินกลายเป็นผู้บงการพรรค ทำให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจทางการเมือง เป็นการหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 66 จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตราร 72 เป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคสอง. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 162