อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

'เมืองแพร่-พะเยา'จมฝุ่นพิษ วิกฤตสีแดง-กระทบสุขภาพ 

เหนืออ่วมหนักฝุ่นพิษพุ่ง “เมืองแพร่-พะเยา”วิกฤตสีแดง  อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.21 น.


เมื่อวันที่ 18 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 สถานี ตรวจวัดค่าฝุ่นได้ระหว่าง 49-96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมี 2 สถานีที่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พื้นที่สีแดง ได้แก่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ วัดค่าฝุ่นได้ 92 มคก./ลบ.ม. และต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา วัดค่าฝุ่นได้ 96 มคก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 14 สถานี ได้แก่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ส่วนฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 65 - 146 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้ร้บผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจโดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12