อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ตม.ยัน'นาที'ผ่านด่านสุวรรณภูมิ ช่วงลงมติพ.ร.บ.งบฯ63

รายงานของ "ตม." ยืนยัน ช่วงเวลา “นาที” ร่วมลงมติ ร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 กำลังเดินทางไปต่างประเทศ ผ่านด่าน ตม.สุวรรณภูมิ ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.28 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. สำหรับความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในกรณีของนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่ถูกร้องเรียนว่ามีชื่อร่วมลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 ทั้งๆ ที่นางนาทีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อขอข้อมูลช่วงเวลาที่นางนาทีเดินทางผ่านด่านตม.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่นางนาทีมีชื่อร่วมลงมติในสภาฯ โดยล่าสุด ตม.ได้ทำหนังสือตอบกลับมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

โดยระบุว่า นางนาทีได้เดินทางออกจากด่าน ตม. สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.28 น. ของวันที่ 11 ม.ค.2563 ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนางนาที ในวันที่ 11 ม.ค.2563 พบว่า นางนาทีได้ลงมติครั้งสุดท้ายในมาตรา 49 ว่าด้วยแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในเวลา 15.46 น. และลงมติในมาตรา 48 ว่าด้วยแผนงานบูรณการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในเวลา 15.19 น. ดังนั้น หลังจากนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา นายชวนได้เซ็นคำสั่งให้คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบกรณีการเสียบบัตรแทนกันในทุกกรณีอีกด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%