อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ทบ.จับมือ ปภ. ลุยแก้ปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนือ

กองทัพบก จับมือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาภัยไปฝึก พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.08 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เร่งป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้ยุติโดยเร็วที่สุดและเป็นรูปธรรม เน้นการระดมเครื่องมือสาธารณภัย รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ จากทุกหน่วยงานบูรณาการตามแผนปฏิบัติการ ให้ทันต่อสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ ทางกองทัพบกโดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามและเข้าแก้ไขสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆ และการรณรงค์ ซึ่งขณะนี้สภาพอากาศในจังหวัดลำปาง, น่าน, แพร่, พะเยา และตาก เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชนรองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยได้นำเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 จำนวน 2 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกบินควบคุมไฟป่าประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27 – 31 ม.ค. 2563  เข้าสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยจะอยู่สนับสนุนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะนี้เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว ได้เดินทางไปถึง กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ การส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เป็นไปตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำลังจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในสัปดาห์นี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%