อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สธ.ชี้คนไทยป้องกันฝุ่นน้อย แนะเลี่ยง-สวมหน้ากากอนามัย

สธ. เผย คนไทยรอบรู้เรื่องฝุ่นpm 2.5 ดี แต่ยังป้องกันตัวเองน้อย แนะ เลี่ยงสัมผัสฝุ่น พร้อมสวมหน้ากากอนามัย จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 15.17 น.


เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงเวลานี้ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการ 5 มาตรการ คือ 1.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ซึ่งขณะนี้มีศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ 3 แห่ง คือ สมุทรสงคราม ลำปาง และแพร่ 2. เฝ้าระวังการเจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบผิวหนัง ระบบตาและอื่นๆ รวมทั้งผลกระทบในระยะยาว เช่น โรคมะเร็ง รวมถึงเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวที่เป็นเท็จ 3. สื่อสาร สร้างความรอบรู้ แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในทุกระดับในพื้นที่ 

4. ดูแลสุขภาพและจัดระบบบริการสาธารณสุข โดยสนับสนุนหน้ากากอนามัย 400,000 ชิ้น และเปิดคลินิกมลพิษในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้ง 13 เขตสุขภาพ  รวมทั้งจัดทำห้องปลอดฝุ่น 83 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่หมอกควัน ภาคเหนือ 82 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษ corner ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง และ5.มาตรการกฎหมาย โดยเฉพาะการห้ามเผาในที่โล่ง ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีการประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ได้แก่ เชียงราย กำแพงเพชรและกรุงเทพฯ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่ภายใต้พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวถามว่าขณะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานแทบจะทุกที่แต่พบประชาชนสวมหน้ากากอนามัยน้อยมาก สะท้อนว่าคนไทยกำลังชินกับปัญหาหรือไม่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยเคยสำรวจการรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อปี 2562 พบว่าประชาชนมีการรับรู้ และรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กกันมากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการป้องกันตนเองนั้นอาจจะยังไม่มากเท่าที่ควร เช่น การสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองฯ เป็นต้น ซึ่งต้องขอย้ำว่าขอให้ประชาชนลดการสัมผัสฝุ่นละอองให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

เมื่อถามว่าขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาของภาครัฐเป็นแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอด แต่ไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาว พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า เรื่องมาตรการระยะสั้นเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการตรวจจับควันดำ การห้ามรถวิ่ง ต่างๆ เป็นต้น ส่วนมาตรการระยะยาว ตอนนี้ทราบว่ามี 2 เรื่องคือการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ และน้ำมันที่ใช้ เหมือนกับที่ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ คาดว่ารัฐบาลน่าจะมีความชัดเจนในมาตรการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหามากขึ้น.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11