อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

กมธ.งบฯข้องใจศาลตั้งงบอบรมเกือบ20ล้านเพิ่มขึ้นกว่า2เท่า

เลขาศาลฯ แจงกมธ.งบฯปมถวายสัตย์จบแล้ว ด้านกรรมาธิการฯ ข้องใจ งบอบรม 19.5 ล้าน  เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.49 น.


เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวราเทพ รัตนากร รองประธานกมธ.คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมได้เข้าสู่การพิจารณาการเสนอของบประมาณในหน่วยงานของศาล ได้แก่ ศาลปกครอง  ศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ช่วงหนึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงการพิจารณางบประมาณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วงเงินที่เสนอจัดสรร จำนวน 281 ล้านบาท โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าชี้แจงต่อกมธ. โดยกรรมาธิการฯหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ เช่น โครงการอบรมและดูงาน รวมถึงท้วงติงต่อการจัดสรรเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีประเด็นว่าอาจขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง คือ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายชัช เพราะมีประเด็นเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระหว่างการสับเปลี่ยนตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนมองว่าเมื่อเป็นเหตุให้เปลี่ยนตำแหน่งประธาน อาจถือว่าต้องพ้นจากตำแหน่งตุลาการ อีกทั้งตนขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะการแต่งตั้งนายชัช รวมถึงรายละเอียดวันที่การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมาธิการฯ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้อบรม  รวม 19.5 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ ปี 2562  พบการใช้งบประมาณเพียง 7.4 ล้านบาทเท่านั้น รวมถึงงบประมาณที่จัดสรรไว้เพื่อโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ โดยมีภารกิจเพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารของศาลกับประชาชน วงเงิน 6 ล้านบาท  ที่ระบุว่าไม่สามารถวัดผลได้ โดยเฉพาะการทำประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่เป็นเพียงเอกสารข่าวแจก ที่ไม่มีหลักการการเขียนรายละเอียดที่ชัดเจน

นายเชาวนะ ชี้แจงว่า งบประมาณเพื่อใช้อบรมในหลักสูตรของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและเรื่องรัฐธรรมนูญให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ อัยการ ทหาร ซึ่งกำหนดให้จำนวนคนเข้าอบรมปีละ 52 คน โดยงบประมาณที่ใช้ดังกล่าวเพื่อเดินทางเพื่อศึกษาตามหลักสูตร คือ จำนวน 2 ครั้งต่อหลักสูตร โดยตัวเลขที่ไม่เท่ากัน เพราะต้องพิจารณาถึงระยะทางและค่าเงิน อีกทั้งบางปีที่ใช้งบประมาณจำนวนน้อย เนื่องจากต้องคำนึงถึงประเทศเจ้าภาพที่เชิญว่าจะตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานหรือไม่ ส่วนกรณีการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กมธ.ยังได้ซักถามถึงการเงินนอกงบประมาณ และเงินที่ไม่เหลือจ่ายในแต่ละปี ซึ่งเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่จัดสรรในโครงการต่างๆ ให้หมดภายในปีงบประมาณ เนื่องจากสำนักงบประมาณเคยระบุว่าหากโครงการใดที่ใช้เงินไม่บรรลุ 100 เปอร์เซ็นต์จะไม่จัดสรรให้อีก ดังนั้นทำให้ไม่มีเงินค้าง ขณะที่ประเด็นการทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคดีการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรี นายเชาวนะ ชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเป็นที่สุดแล้ว ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ครม. และพระมหากษัตริย์ ไม่มีองค์กรใดที่จะตรวจสอบได้ ดังนั้นไม่มีประเด็นใดต้องตกค้างอีก.


 

 

 

 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19