อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

กกต.ปัดใบสั่งการเมือง แจงขั้นตอนพิจารณาเงินกู้อนค.

กกต.แจงกระบวนการพิจารณาคดีเงินกู้อนาคตใหม่ โต้ปมใบสั่งทางการเมือง พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.


เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณี น.ส.พรรณิการ์วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แถลงข่าวว่า
กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงาน กกต. ได้ชี้นำในสำนวนไว้แล้วว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทำความความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)​ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้นว่า การแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง 

ทั้งนี้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นลำดับ คือ1.ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดพ.ศ.2561 เลขาธิการกกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการ กกต. ซึ่งกรณีนี้เลขาธิการกกต.ได้มีความเห็น เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยการเสนอความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบไม่ใช่การชี้นำในสำนวนการสืบสวนแต่อย่างใด 2.เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา เลขาธิการกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ กกต.ตามระเบียบต่อไป 

3.ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ต.ค. และ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ประธานกกต. ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และไม่ได้ มีการเร่งรัดแต่อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ กกต.พิจารณาตามระเบียบต่อไป 

4.ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กกต.แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมาให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการฯเคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน  และ 5.กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ให้หมายเรียกขอเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 น.ค.ที่ผ่านมา หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่
          
ดังนั้น การดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ซึ่งกกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นลำดับ ไม่ได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. ตามที่มีการกล่าวอ้าง และ กกต.ไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    79%
  • ไม่เห็นด้วย
    21%

บอกต่อ : 19