อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ติวเข้มคนครัวบนเรือรับรายได้ครึ่งแสนลุยฝึกต่อเนื่อง

ก.แรงงาน ติวเข้มคนครัวบนเรือ รับรายได้ครึ่งแสน เดินหน้าฝึกต่อ 6 รุ่นในปี 63  เผย ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.26 น.


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารมว.แรงงาน เปิดเผยว่า การมาเยี่ยมชมวิทยาลัยการแรงงาน ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อดูเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะการประกอบอาหาร วิทยาลัยการแรงงานมีความพร้อมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆ ของประเทศในด้านโภชนาการและการปฏิบัติหน้าที่คนครัวบนเรือ ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้จัดฝึกอบรมในสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรืออยู่แล้ว ในอนาคตจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น พร้อมกับขยายพื้นที่ให้สามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศ เพราะตำแหน่งคนครัวบนเรือยังขาดแคลน และตลาดแรงงานมีความต้องการนอย่างมาก แต่เนื่องจากเยาวชนและบุคคลทั่วไปมองว่าการทำงานบนเรือมีความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายจึงไม่สนใจทำงานในด้านนี้ ในข้อเท็จจริงแล้วด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีความปลอดภัยสูงขึ้นและรายได้สูงมากหลายคนสามารถเก็บเงินและส่งเงินให้กับครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้าน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดี กพร. กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ให้แก่คนครัวบนเรือ เป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเช่น กพร. และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 จะได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ดำเนินการฝึกฝึกอบรมรุ่นที่ 1/2563 สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ดำเนินการโดยสพร. 13 กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าฝึก 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีสพร.ที่พร้อมดำเนินการอีก เช่น  สพร.3 ชลบุรี สพร. 9 พิษณุโลก สพร.11 สุราษฎร์ธานี และ สนพ.ตรัง เป็นต้น

กัปตันพงษทร คงลือชา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคนประจำเรือ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และเป็นวิทยากรสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ กล่าวว่า แนวโน้มความต้องแรงงานบนเรือในปี 2020 มีความต้องการกว่า 75,000 อัตรา และในปี 2025 จะมีความต้องการ 125,000 อัตรา ถึงแม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาด้านพาณิชย์นาวี ผลิตนักศึกษาในด้านนี้ปีละกว่าแสนคน ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากส่วนหนึ่งไปประกอบอาชีพอื่น ตำแหน่งคนครัวบนเรือ เป็นตำแหน่งที่มีรายได้ค่อนข้างสูง คนครัวบนเรือขนส่งระหว่างประเทศ จะมีรายได้เดือนละ 30,000-50,000 บาท ทักษะฝีมือของแรงงานไทยด้านอาหารไม่น่าเป็นห่วง แต่ที่ต้องปรับตัวคือเรื่องของภาษา. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22