อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

กกต.งัดข้อก.ม.สอนมวยอนค.หลังฟ้อง7กกต.

กกต.งัดข้อกฎหมายสอนมวย อนค. หลังฟ้อง 7 กกต.กล่าวหาเร่งรัดไม่รอไต่สวน เผยปมถือหุ้นสื่อเป็นการดำเนินการตามรธน. กกต.จึงต้องส่งศาลรธน.วินิจฉัย แต่เรื่องที่ตั้งคณะกรรมการไต่สวน คือคดีอาญา ชี้รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัคร ส.ส. อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.44 น.


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเรื่องการดำเนินการกรณีส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้สมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้นสุดลง โดยระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยื่นฟ้อง กกต.ทั้ง 7 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจากกรณีการไต่สวนเรื่องการถือครองหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดียจำกัด โดยที่กกต.ไม่รอให้การไต่สวนเรียกพยานเข้าสอบปากคำของคณะอนุกรรมการ แต่รวบรัดส่งคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนการไต่สวนของคณะอนุกรรมการจะเสร็จสิ้นนั้น เรื่องดังกล่าว กกต.เคยชี้แจงไปแล้ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงของการดำเนินการของ กกต. ว่า 1.การดำเนินการกรณีสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่  ไม่ได้อยู่ในนิยามของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ดังนั้นการดำเนินการจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ซึ่งเมื่อ กกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงก็สามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทันที ซึ่งในกรณีของนายธนาธรเป็นความปรากฏต่อ กกต. ว่าสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) มีชื่อนายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) กกต.จึงได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
                
2.การดำเนินการกรณีคดีอาญา เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 151(ผู้ใดรู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ) ซึ่งมีการบวนการไต่สวน ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอสำนวนต่อ กกต.เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน รวมทั้งให้โอกาสมาให้ถ้อยคำหรือแสดงพยานหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่านายธนาธร ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.เลือกตั้ง   ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 151 ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) รู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ซึ่งกกต.ได้ดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้เป็นสำนวนที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ซึ่ง กกต.ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    47%
  • ไม่เห็นด้วย
    53%

บอกต่อ : 12