อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

"ประวิตร"สั่งเร่งสร้างแก้มลิง3แห่ง กักน้ำใช้ฤดูแล้ง

“ประวิตร”นั่งหัวโต๊ะถกอนุกก.บริหารจัดการน้ำ ห่วงภัยแล้ง สั่งเร่งสร้างแก้มลิง ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.10 น.


เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล. อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย ยกเว้นภาคใต้จึงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562/2563 อย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการนำร่องพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นพื้นที่นำร่องเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี ลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด และทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคในเขต 22 จังหวัดและนอกเขต 31 จังหวัด รวมถึงพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกจำนวน 8 จังหวัด สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตก และต้องเฝ้าระวังโดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย และน้ำล้นตลิ่งภาคใต้จำนวน 7 จังหวัด 37 อำเภอ

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์  กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร ยังได้รับทราบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง โดยสถานการณ์ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติอันเนื่องมาจากภาวะเอลนีโญและการจัดการน้ำของเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ โดยกำชับให้คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานและสั่งการ กระทรวงต่างๆ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปฏิบัติงานจริงจังตามแผนงานที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยเฉพาะการสร้างแก้มลิงให้ครอบคลุมพื้นที่โดยเร็วและต้องมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนโดยเด็ดขาด.
 

 

 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17