อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ศาลรธน.ชี้โทษประหารหนักกว่าจำคุก"นวัธ"พ้นสภาพส.ส.

“นวัธ”สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ศาลรธน.ชี้โทษประหารหนักกว่าโทษจำคุก ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุด สั่งถือเอาวันที่ 13 พ.ย.เป็นวันตำแหน่งว่าง นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่ 45 วัน พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.15 น.


เมื่อวันที่ 13 พ.ย.  ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) หรือไม่  โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) เนื่องจากการต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิต (คดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น) และถูกคุมขังโดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ และฎีกานั้น ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า โทษประหารชีวิตหนักกว่าโทษจำคุก แม้อาจจะมีการลดหย่อนแต่ก็จะยังได้รับโทษจำคุกอยู่ดี ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. เนื่องจากเหตุจำคุกไว้หลายกรณี จึงไม่จำเป็นต้องรอคดีถึงที่สุด

ทั้งนี้นายนวัธ ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลจึงมีคำวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายนวัธ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และให้ถือเอาวันที่ 13 พ.ย. 2562 ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นวันที่ตำแหน่ง  ส.ส. ว่างลง และต้องมีการตรา พ.ร.ฎ.การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 105 (1) ภายใน 45 วัน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 24