อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ทร.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รับมือวันลอยกระทง

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ผบ.ทร. ส่ง "เสธ.ทร." เป็นประธานศูนย์ฯ มีกองเรือลำน้ำ รับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ 3 จุดใหญ่ เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.15 น.

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 11 พ.ย.เวลา 15.00 น.พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้  พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ. กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ฯ

สืบเนื่องมาจากในวันลอยกระทงของทุกปี จะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก. จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้นโดยมีภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง สวนสาธารณะ รวมถึงท่าเรือที่มีประชาชนมาใช้บริการสัญจรทางน้ำ โดยประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชน อาทิ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล และมูลนิธิ/หน่วยงานกู้ภัย และโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ เป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์

พื้นที่รับผิดชอบโดยตรงจะรับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ระหว่าง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน , พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนาถึงอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ระหว่างโรงเรียนนายเรือถึงอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ วันที่ 11 พ.ย.เวลา 17.00 น. ถึงวันที่ 12 พ.ย. เวลา 08.00 น. ซึ่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่จัดเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพลจำนวนประมาณ 140 นาย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือจู่โจมลำน้ำ เรือยางท้องแข็ง เรือยาง เรือพยาบาล และเจ็ทสกี รวมจำนวน 34 ลำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำเช่น พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ เชือกช่วยชีวิต เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2412 6963 และ 0 2475 3093 ถึง 4 และสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23